2010

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2010

Zarządzenie Nr Or. 0151-76/10 Burmsitrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-76/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-75/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarzadzenia Nr Or. 0151-73/10

Zarządzenie Nr Or. 0151-75/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr Or. 0151-73/10pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-74/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnai 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia

Zarządzenie Nr Or. 0151-74/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej na rok [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-73/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z natury i przejęcia nieruchomości w całości

Zarządzenie Nr Or. 0151-73/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z natury i przejęcia nieruchomości w całościpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-72/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr Or. 0151-72/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w zakresie rozwoju [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-71/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-71/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-70/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-70/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-69/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego oraz przyznania prawa pierwszeństwa w nabyciu najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-69/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego oraz przyznania prawa pierwszeństwa w nabyciu najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-68/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej

Zarządzenie Nr Or. 0151-68/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-67/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komiaji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Nr Or. 0151-67/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofertpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-66/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno krajeńskie

Zarządzenie Nr Or. 0151-66/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-65/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-65/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-64/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-64/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rokpobierz [...]

Zarzadzenie Nr Or. 0151-63/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-63/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-62/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr Or. 0151-62/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr or. 0151-61/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ogłsozenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr or. 0151-61/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie promocji zatrudnienia i [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-60/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-60/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rokpobi [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-59/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Zarządzenie Nr Or. 0151-59/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-58/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr Or. 0151-58/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia czynszu za lokale mieszkalnepobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-57/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zasad ustalania czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

Zarządzenie Nr Or. 0151-57/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zasad ustalania czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-56/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-56/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rokpobie [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-55/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborcczych

Zarządzenie Nr Or. 0151-55/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczychpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-54/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego

Zarządzenie Nr Or. 0151-54/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-53/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-53/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-52/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-52/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr or. 0151-51/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr or. 0151-51/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-50/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

Zarządzenie Nr Or. 0151-50/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-46/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2011 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-46/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2011 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-49/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego i wyborów Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Zarządzenie Nr Or. 0151-49/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego i wyborów Burmistrza Sępólna [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-48/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr Or. 0151-48/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczychpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or.0151-47/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie Nr Or.0151-47/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-44/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr Or. 0151-44/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-45/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr Or. 0151-45/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego na wynajem lokali użytkowych w Sępólnie Krajeńskim przy [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-43/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr Or. 0151-43/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or.0151-39/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr Or.0151-39/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewiepobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-42/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych

Zarządzenie Nr Or. 0151-42/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych, sal sportowych oraz innych obiektów rekreacyjnych położonych przy placówkach oświatowych, dla [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-41/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2010 r.

Zarządzenie Nr Or. 0151-41/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2010 r.pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-40/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie powołania Likwidatora Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

Zarządzenie Nr Or. 0151-40/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie powołania Likwidatora Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-38/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2010 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

Zarządzenie Nr Or. 0151-38/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2010 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-37/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr Or. 0151-37/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-36/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr Or. 0151-36/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-35/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr Or. 0151-35/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-34/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr Or. 0151-34/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-33/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr Or. 0151-33/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-32/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-32/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-31/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-31/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-30/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-30/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-29/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-29/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-28/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konskursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr Or. 0151-28/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-27/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-27/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia budżetu na 2010 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-26/10 Burmistrza Sępólna Krajenskiego z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-26/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-25/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr Or. 0151-25/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-24/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr Or. 0151-24/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-22/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

Zarządzenie Nr Or. 0151-22/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-23/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych obsługi systemu informatycznego

Zarządzenie Nr Or. 0151-23/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych obsługi systemu informatycznegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-21/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr Or. 0151-21/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-20/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego

Zarządzenie Nr Or. 0151-20/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-19/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów Prezydenta

Zarządzenie Nr Or. 0151-19/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-18/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-18/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-17/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-17/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-16/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-16/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or.0151-15/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr Or.0151-15/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-14/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr Or. 0151-14/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na plakat "OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS - ALARM! - KAŻDY WIE JAK ZACHOWAĆ [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-13/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji poprawy stanu dróg

Zarządzenie Nr Or. 0151-13/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji poprawy stanu dróg gminnychpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-12/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu monitorowania i rozliczania projektu pn. "Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego

Zarządzenie Nr Or. 0151-12/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu monitorowania i rozliczania projektu pn. "Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego Nr [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-11/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji poprawy stanu dróg gminnych

Zarządzenie Nr Or. 0151-11/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji poprawy stanu dróg gminnychpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-8/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr Or. 0151-8/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2009 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-9/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-9/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-10/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskie

Zarządzenie Nr Or. 0151-10/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-7/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr Or. 0151-7/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-6/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie Nr Or. 0151-6/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych na rok 2010 w zakresie : 1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,2) [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-5/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-5/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-4/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-4/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-3/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-3/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-2/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie

Zarządzenie Nr Or. 0151-2/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie we współpracy z organizacjami [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-1/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie

Zarządzenie Nr Or. 0151-1/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie we współpracy z organizacjami pozarządowymi [...]

metryczka