2011

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2011

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.128.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.128.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.124.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.124.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie upowszechniania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.123.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.123.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.122.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.122.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2011 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2011 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: upowszechniania sportu; [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.105.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.105.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.104.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.104.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.103.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.103.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.101.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sępólno Kraj. w warunkach zewnętrznego zagrożenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.101.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sępólno Kraj. w warunkach zewnętrznego zagrożenia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu na 2012 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.97.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające Uchwałę III/10/10 RM w Sępólnie Kraj.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.97.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające Uchwałę III/10/10 RM w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. uchwalenia budżetu na 2011 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.95.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.95.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. przyjęcia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych oraz ich archiwizowanie w ramach realizowanych projektów [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.77.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustalenia Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.77.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustalenia Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 05 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 05 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów do Sejmu i Senatu RP

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów do Sejmu i Senatu RPpobierz  [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu na nazwę hali sportowo-widowiskowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu na nazwę hali sportowo-widowiskowej zlokalizowanej w Sępólnie Kraj. przy ul. Chojnickiej 19 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich na kadencję 2011-2014

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich na kadencję 2011-2014POBIERZ [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania koordynatora gminnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiupobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru umowy oraz kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru umowy oraz kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem specjalnym oraz jego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej UM w Sępólnie Kraj.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej UM w Sępólnie Kraj.pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.58.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 RM w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. uchwalenia budżetu na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.58.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. uchwalenia budżetu na 2011 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Animator sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.56.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RM w Sępólnie Kraj.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.56.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RM w Sępólnie Kraj. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.53.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr Or. 0152/3/2002

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.53.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr Or. 0152/3/2002 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania Pana Marka [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełnionego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełnionego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultury [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na nazwę hali sportowo-widowiskowej zlokalizowanej w Sępólnie Kraj. przy ul. Chojnickiej 19

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na nazwę hali sportowo-widowiskowej zlokalizowanej w Sępólnie Kraj. przy ul. Chojnickiej 19pobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.48.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w uzupełniającym otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.48.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w uzupełniającym otwartym konkursie ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Kr

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu na pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu na pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażupobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.45.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.45.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiupobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.44.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 RM w Sępólnie Kraj. z dn. 28.12.2010 r. dot. uchwalenia budżetu na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.44.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 RM w Sępólnie Kraj. z dnia 28.12.2010 r. dot. uchwalenia budżetu na 2011 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.43.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców wsi Wysoka Kraj. i Wiśniewka

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.43.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców wsi Wysoka Kraj. i Wiśniewkapobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.42.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli poboru wody

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.42.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli poboru wody, odprowadzania ścieków i postępowania z odpadami komunalnymi, na terenie Gminy [...]

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.41.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli poboru wody

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.41.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli poboru wody, odprowadzania ścieków i postępowania z odpadami komunalnymi, na terenie Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.1.40.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.1.40.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych telefonów komórkowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych telefonów komórkowychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.38.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej BIP

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.38.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej BIPpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.37.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zasad ustalanai czynszu najmu za lokale użytkowe

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zasad ustalania czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

Zarządzenie Nr Or.0050.1.36.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.1.36.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.35.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UM w Sępólnie Kraj.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.35.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.34.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.34.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.33.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.33.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówieniapobi [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.32.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r, zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. uchwalenia budżetu na 2011 rok

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.32.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. uchwalenia budżetu na 2011 rokpobier [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.31.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.31.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracownikówpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.30.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.30.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.29.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.29.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.28.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.28.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.27.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do sporządzenia spisu

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.27.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do sporządzenia spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izby rolnicze [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.26.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.26.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.22.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ktorej zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.22.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówieniapo [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.21.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2011 form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.21.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2011 form doskonalenia zawodowego nauczycielipobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.25.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.25.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sępólno [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.24.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany granic miasta Sępólna Kraj.

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.24.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany granic miasta Sępólna Kraj.pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.23.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.23.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Zarządów [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.20.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.20.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofertpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.19.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgloszonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.19.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofertpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.18.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu do sporządzenia spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izby rolniczej

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.18.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu do sporządzenia spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izby rolniczejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.17.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia "Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj., które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny"

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.17.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia "Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj., które nie są otwierane przez punkt [...]

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.16.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.16.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarzadzenie Nr Or. 0050.1.15.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.15.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Or. 0050.1.14.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie powołania Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Or. 0050.1.14.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie powołania Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or.0050.1.13.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or.0050.1.13.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr or. 0151-12/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani E. Łucyszyn

Zarządzenie Nr Or. 0151-12/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani E. Łucyszynpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-11/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-11/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-9/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr Or. 0151-9/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-10/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: nauki, edukacji, oświaty

Zarządzenie Nr Or. 0151-10/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i [...]

Zarządzenie Nr or. 0151-8/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru kart do głosowania dla przeprowadzenia wyborów

Zarządzenie Nr or. 0151-8/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru kart do głosowania dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Zarządów [...]

Zarzadzenie Nr Or. 0151-7/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wiśniewa

Zarządzenie Nr Or. 0151-7/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wiśniewa dot. utworzenia w Gminie Sępólno Kraj. Sołectwa Kawle oraz nadania statutu [...]

zarządzenie Nr Or. 0151-6/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Zarządzenie Nr Or. 0151-6/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Kraj. pobierz [...]

Zarzadzenie Nr Or. 0151-5/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr Or. 0151-5/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Zarządów Osiedli na kadencję 2011-2014 w [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-4/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany granic miasta Sępólno Kraj.

Zarządzenie Nr Or. 0151-4/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany granic miasta Sępólno Kraj.pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-03/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr Or. 0151-03/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie, wsparcie zadań publicznych w zakresie zadań z zakresu: profilaktyka i [...]

Zarządzenie nr Or. 0151 - 2/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie na r

Zarządzenie nr Or. 0151 - 2/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 stycznia 2011r.        w sprawie rozstrzygnięcia konkursu mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych [...]

Zarządzenie nr Or. 0151 - 1/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr Or. 0151 - 1/11 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 stycznia 2011r.        w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na [...]

metryczka