2007

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2007

Zarządzenie Or. 0151- 2/08

Zarządzenie Or. 0151- 2 /08Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie we współpracy z organizacjami pozarządowymi [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0151-60/07 BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0151-60/07 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę finansową gminy         Na podstawie art. 47 [...]

ZARZĄDZENIE Or.0151-59/07 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Or.0151- 59/07 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim           Na podstawie art. 33 [...]

Zarządzenie Or. 0151-58/07

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0151-58/07BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 21 grudnia 2007 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazwy miejscowości Na podstawie § 4 uchwały Nr VII/43/2003 Rady Miejskiej w [...]

ZARZĄDZENIE Or 0151/56/07

ZARZĄDZENIE  Or 0151/56/07BURMISTRZA SĘPÓLNA  KRAJEŃSKIEGOz dnia  4 grudnia 2007  roku   w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania  Gminnej  Komisji ds  Rozwiązywania Problemów  [...]

Zarządzenie Or 0151/56/07

  ZARZĄDZENIE  Or 0151/56/07BURMISTRZA SĘPÓLNA  KRAJEŃSKIEGOz dnia  4 grudnia 2007  roku   w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania  Gminnej  Komisji ds Rozwiązywania Problemów  [...]

Zarządzenie Or. 0151-57/07

Zarządzenie Nr Or. 0151-57/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 4 grudnia 2007 roku zmieniające Uchwałę Nr  III/19/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  28 grudnia 2006 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2007 [...]

Zarządzenie Or.0151-55/07

ZARZĄDZENIE Or.0151-55/07BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 12 listopada 2007 r.   w sprawie powołania zespołu do wypracowania formy wychowania przedszkolnego i uzupełnienia systemu oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie o [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-53/07

Zarządzenie Nr Or. 0151-53/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 2 listopada 2007 roku zmieniające Uchwałę Nr  III/19/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  28 grudnia 2006 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2007 [...]

Zarządzenie Or. 0151-52/05

Zarządzenie    Nr  Or.0151- 52/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia  31 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Or. 0151-51/07

Zarządzenie   Or.0151- 51/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Or. 0151-50/07

Zarządzenie  Or.0151- 50/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Or. 0151-49/07

Zarządzenie  Or.0151- 49/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Or. 0151-48/07

   Zarządzenie   Or. 0151-48/07    Burmistrza  Sępólna  Krajeńskiego      z  dnia 31 października 2007r w  sprawie : zasad  ustalania  czynszu  [...]

Zarządzenie Or. 0151-47/07

 Zarządzenie    Or. 0151 - 47/07                   Burmistrza   Sępólna  Krajeńskiego      [...]

zarzadzenie Or.0151-46/07

zarzadzenie Or.0151-46/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 października 2007r. w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Piasecznie [...]

Zarządzenie Nr Or.0151-45/07

Zarządzenie Nr Or. 0151-45/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 5 października 2007 roku zmieniające Uchwałę Nr  III/19/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  28 grudnia 2006 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na [...]

Zarządzenie Or. 0151-44/07

Zarządzenie Nr Or. 0151-44/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 5 października 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim na zaciągnięcie pożyczki w [...]

Zarządzenie Or. 0151-43/07

Zarzadzenie Or.0151-43/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 września 2007 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim [...]

Zarządzenie Or. 0151 – 42/07

ZARZĄDZENIE Or. 0151 – 42/07 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151- 41/07

Zarządzenie Nr Or. 0151- 41/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 24 września 2007 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem [...]

Zarządzenie Nr Or.0151-40/07

ZARZĄDZENIE Nr Or.0151-40/07BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 14 września 2007 r.w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu [...]

Zarządzenie Or. 0151 – 35/07

Zarządzenie Or. 0151 – 35/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Or. 0151 – 36/07

Zarządzenie Or. 0151 – 36/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim  Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Or. 0151 – 37/07

Zarządzenie Or. 0151 – 37/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

zarządzenie Or.0151-33/07

Zarządzenie   Or.0151-33/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Or.0151-34/07

Zarządzenie   Or.0151-  34/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia  8 sierpnia  2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr Or.0151- 32 /07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku

Zarządzenie Nr Or.0151- 32 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2007 roku. Na podstawie art.30 ust.2 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or 0151- 31/2007

ZARZĄDZENIE Nr Or 0151- 31/2007BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 30 lipca 2007 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 28 /07

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 28 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia  29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 30 /07

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 30 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia  29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 29 /07

Zarządzenie Nr Or. 0151 –  29 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia  29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami [...]

Zarządzenie Or.0151-27/07

Zarządzenie   Or.0151-27/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr Or.0151- 25/07

Zarządzenie    Nr  Or.0151- 25/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia  11 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. 30 [...]

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

                                        Zarządzenie [...]

Zarządzanie Or. 0151-26 7

Zarządzanie Or. 0151-26/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 11 czerwca 2007 roku   w sprawie: przystąpienia do realizacji programu „Zacznijmy od przedszkola” we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkół Katolickich z siedzibą [...]

Zarządzenie Or.0151-23/07

Zarządzenie   Or.0151-23  /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia   28   maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy     Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151/22/07

Zarządzenie Nr Or. 0151-22/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 maja 2007 rokuzmieniające Uchwałę Nr  III/19/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  28 grudnia 2006 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2007 [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 - 21/07

Zarządzenie Nr Or. 0151 - 21/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 - 19/07

Zarządzenie Nr Or. 0151 - 19/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 6 kwietnia 2007r. w sprawie planu dofinansowania, na rok budżetowy 2007, form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina [...]

Zarządzenie Nr Or.0151/14/07

Zarządzenie Nr Or.0151- 14/2007Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia  5 marca 2007 roku   w sprawie: sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2006 rok.  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 [...]

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 12 /07

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 12 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 1 lutego 2007r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, [...]

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 11 /07

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 11 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 1 lutego 2007r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, [...]

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 10 /07

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 10 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 1 lutego 2007r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego Na podstawie art.30 ust. 1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 9 /07

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 9 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 1 lutego 2007r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego Na podstawie art.30 ust. 1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 8 /07

Zarządzenie Nr 0r. 0151 - 8 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 1 lutego 2007r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego Na podstawie art.30 ust. 1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr [...]

metryczka