2020

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2020

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.124.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.124.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.125.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.125.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.123.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.123.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.120.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.120.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.122.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.122.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.121.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.121.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.118.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.118.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólna [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.119.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.119.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.117.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.117.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.116.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.116.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.115.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.115.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.114.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.114.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2021 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.113.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.113.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.112.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.112.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.111.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.111.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.110.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.110.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Skarbnika [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.109.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.109.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.108.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.108.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.107.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.107.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.106.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.106.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr or.0050.1.105.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr or.0050.1.105.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.104.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.104.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sępólno Krajeńskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.102.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.102.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.101.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.101.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.100.2020 BURMISTRZA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.100.2020 BURMISTRZA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.99.2020 BURMISTRZA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.99.2020 BURMISTRZA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021w zakresie nauka, edukacja, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.98.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.98.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.96.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.96.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.97.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na nazwę terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśne

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.97.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na nazwę terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.95.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.95.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.94.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zasad komunikacji i dokumentowania pracy zdalnej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.94.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zasad komunikacji i dokumentowania pracy zdalnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.93.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.93.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.92.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. "Segregacja odpadów w obiektywie"

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.92.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. "Segregacja odpadów w obiektywie"po [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.91.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.91.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.90.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.90.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.86.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.86.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.85.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.85.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.84.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.84.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.83.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.83.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępnościpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.82.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.82.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.81.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.81.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.79.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.79.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.80.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE Nr Or.00501.80.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępnościpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.78.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewa w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wiśniewa na kadencję 2019-2023

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.78.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewa w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wiśniewa na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.77.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.77.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA Nr Or.0050.1.76.2020 SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na nazwę terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśne

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA Nr Or.0050.1.76.2020 SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na nazwę terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.75.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.75.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.74.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.74.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.73.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.73.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Programu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.72.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.72.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.71.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.71.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or 0050.1.70.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.1.63.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or 0050.1.70.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.1.63.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.69.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.69.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 29 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy pobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.68.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie,

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.68.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.65.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.65.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.67.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.67.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.66.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.66.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie mienia komunalnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.64.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.64.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.63.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KARJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zdaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.63.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KARJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zdaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.62.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.62.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.59.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.59.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.57.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.57.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.56.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.56.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.55.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.55.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.54.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.54.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2020 roku w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.1.53.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE Nr. Or.0050.1.53.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.52.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.52.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.49.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.49.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.48.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.1.25.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.48.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.1.25.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or 0050.1.47.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

ZARZĄDZENIE Nr Or 0050.1.47.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or 0050.1.46.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or 0050.1.46.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.45.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.45.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w związku z ogłoszeniem stanu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.44.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.44.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2020 roku w zakresie pomocy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.43.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.43.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.42.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.42.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.41.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.41.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.40.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.0050.1.3.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.40.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.0050.1.3.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.39.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka oraz Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.39.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka oraz Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.38.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.38.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok  pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.37.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie oddania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do bezpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.37.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie oddania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do bezpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.36.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów w 2020 r. do nagrody honorowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.36.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów w 2020 r. do nagrody honorowej pod nazwą "Nagroda [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.35.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.35.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.32.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.32.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.31.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 marca 202 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i sprzedaży ruchomości Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.31.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 marca 202 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i sprzedaży ruchomości Gminy Sępólno Krajeńskie  pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.30.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.30.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.29.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.29.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2020 BURMISTRZA SĘPOLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2020 BURMISTRZA SĘPOLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.27.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.27.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Sępólno Krajeńskie  [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.26.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.26.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie mienia komunalnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE nr Or 0050.1.25.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE nr Or 0050.1.25.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewa

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 12 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewa w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających [...]

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.22.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji „Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim"

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.22.2020BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji „Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" [...]

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.21.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.21.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.20.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zdania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.20.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zdania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 20202 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.17.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.17.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok  pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewa w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewa w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Wiśniewa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.15.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.15.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.14.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.14.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.13.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Sępólno Krajeńskie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.13.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Sępólno Krajeńskie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.12.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.12.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.9.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.9.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia do [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.10.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.10.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2020 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.8.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Soleckiej w Sołectwach Piaseczno, Teklanowo, Włościbórz,

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.8.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020r.w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Soleckiej w Sołectwach Piaseczno, Teklanowo, Włościbórz, Wysoka .Krajeńska [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.7.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.7.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020 w zakresie: [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą     [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.5.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.5.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.4.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowani ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.4.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowani ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowejpobierz [...]

metryczka