2019

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2019

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.149.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.149.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.150.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.150.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.148.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ustalania czynszu w Centrum Aktywności Społecznej w Sępolnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.148.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r.w sprawie zasad ustalania czynszu w Centrum Aktywności Społecznej w Sępolnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.141.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok"

ZARZĄDZENIE Or.0050.1.141.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok"pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.147.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.147.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.146.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.146.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.145.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.145.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za gruntypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.144.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.144.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.143.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.143.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.142.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.142.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskichpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.140.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.140.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.139.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.139.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.138.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.138.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportupobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.137.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.137.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.136.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.136.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.135.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.135.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.133.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.133.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.134.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.134.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.132.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.132.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.131.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.131.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1. 130.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1. 130.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.129.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.129.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.128.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.128.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.127.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.127.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.126.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.126.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.125.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.125.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.124.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.124.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.123.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegana o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.123.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.122.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.122.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2020 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.121.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.121.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.120.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.120.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.119.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.119.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.118.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.118.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020 w zakresie przeciwdziałania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.117.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.117.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.116.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.116.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.115.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie trybu przekazywania informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.115.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie trybu przekazywania informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.114.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.114.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim"pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.113.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.113.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.112.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.112.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.110.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.110.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.109.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.109.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.108.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.108.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.107.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr Or. 0050.1.29.2018

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.107.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or. 0050.1.29.2018pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Or.0050.1.106.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury sprawowania kontroli przewoźników drogowych,

ZARZĄDZENIE Or.0050.1.106.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Sępólna Krajeńskiego udzielił licencji na [...]

ZARZĄDZENIE Or.0050.1.105.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury wydawania licencji

ZARZĄDZENIE Or.0050.1.105.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze [...]

ZARZĄDZENIE Or.0050.1.104.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów

ZARZĄDZENIE Or.0050.1.104.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.102.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 października 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.102.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych pobierz  [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.101.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.101.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.100.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.100.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.97.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.97.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 26 września 2019 r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.95.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, Jol

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.95.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 25 września 2019 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 23 września 2019 r.w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2020 rok [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piaseczno celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Piaseczno na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.86.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.86.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.80.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.80.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Programu [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.79.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.79.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.78.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.78.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Zarządzenie Nr.0050.1.77.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

Zarządzenie Nr.0050.1.77.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowypobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkołypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbożupobi [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej: Drużyny Ratownictwa Ogólnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej oraz Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Sępólno Kraje [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.60.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.60.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.45.2019 pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie  zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania oferty zgłoszonych w otwartych konkursie ofert na wsparcie [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.56.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.56.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowiska pracy INSPEKTORA DS. EWIDENCJI [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.53.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.53.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jarosława [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2019 roku w zakresie pomocy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.48.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.48.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr Or.00501.44.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.44.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr Or.00501.42.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.42.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1. ½.43.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1. ½.43.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia  5 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.41.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.41.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert pobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.38.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.38.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2019 form

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr Or. 0050.1.10.2019pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr or. 0050.1.35.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.35.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.34.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.34.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w trzecim konkursie na powierzenie lub [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 1 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok  [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.33.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.33.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr O.r 0050.1.31.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr O.r 0050.1.31.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.30.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.18.2019

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.30.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.18.2019pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.29.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.29.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich oraz Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w celu przeprowadzenia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.22.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.22.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.21.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.21.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na powierzenie lub [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.20.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.20.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorów (Kierowników) Jednostek Organizacyjnych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.17.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.17.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.15.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.15.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.14.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.14.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.13.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.13.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania Zebrań

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich oraz Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zapewniania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zapewniania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.7.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.7.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy księgowy w Urzędzie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2019

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy księgowy ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ustalania czynszu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

metryczka