Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa wodociagu w miejscowości Trzciany

Irg.7331/94/07                                                                  Sępólno Kraj., 2007-12-10

Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego   polegającego na: polegającego na budowie wodociągu wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Trzciany gmina Sępólno Kraj., na działkach o nr 102/2, 102/1, 101/3, 101/2, 101/4, 100/1, 100/2, 99/2, 99/4, 111/1, 111/2, 91, 23/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 44, 43, 112, 113/2, 114/2, 115/1, 115/2, 116, 117, 118,18/7, 18/8, 119, 203, 107/4, 106/1, 106/2, 106/3, 104, 103, 120, 121/2, 121/1, 74/2, 94, 18/5, 18/6, 73/8, 73/10, 73/11, 73/5, 72/3, 72/4, 72/2, 71, 70/5, 70/4, 70/3, 69/1, 201, 60/2, 60/6, 59/6, 59/4, 15/1, 16/4, 14/1,58/3, 57, 90, 16/2, 69/2, 171/3, 171/4, 169/1, 164/4, 164/5, 164/6, 164/3, 164/2, 165, 61 a, 92, 188/13, 63/1, 63/3, 63/4, 62/7, 62/6, 62/5, 62/4, 166/3, 60/5, 172/1, 175, 174/1, 178, 179, 177, 180, 99/3, 12, 42, 187, 165, 58/2, 203, 168, 166/2, 176, położonych w obrębie Trzciany, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


                                                  Z up. Burmistrza
                                                  inż. Bożena Mikicka
                                                  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
                                                  Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekeacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 grudnia 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (10 grudnia 2007, 07:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1494