Budowa gazociagu niskiego ciśnienia

Irg. 7331/47/08                                                                   Sępólno Kraj., 2008-04-17

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  17 kwietnia 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 16 kwietnia 2008r. Pana Marka Gibowskiego ul. Krasickiego 15, 89-600 Chojnice, działającego z upoważnienia Pomorskiego Operatora Systemy Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz w celu ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia, na nieruchomości o nr ew.: 237/1 położonej przy ul. Chojnickiej w Sępólnie Kraj.
 
 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

                                                                          Z-ca Burmistrza
                                                                          mgr inż. Marek Zieńko

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 kwietnia 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 kwietnia 2008, 14:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1529