Zawiadomienie o podjęciu uchwał w sprawie mpzp terenu przy ul. t. Kościuszki oraz Sienkiewicza Targowa Chopina


OGŁOSZENIE
 

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

 
o przyjęciu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią
 
 
 
              Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), 
informuję
o przyjęciu przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim w dniu 25 listopada 2015 r. miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego terenów:
1)   pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową i Chopina
w Sępólnie Krajeńskim, uchwałą Nr XIV/109/2015;
2)   przy ulicy T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim, uchwałą Nr XIV/110/2015.
 
            Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7c, oraz na stronie internetowej gminy.
 
                                                                                                       Z-ca Burmistrza
                                                                                                       Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 listopada 2015)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 listopada 2015, 08:15:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717