inwestycja celu publicznego - budowa wieży

Irg.7331/102/08                                                          Sępólno Kraj., 2008-10-07
 
 
 
                                                Obwieszczenie
                                         o wszczęciu postępowania
  
            Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )
 
                                             zawiadamia się
 
że w dniu  7 października 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia     3 października 2008r. Firmy Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pana  Bartosza Wzorka ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie wieży wolnostojącej emitującej pole elektromagnetyczne, na działce o nr 173/43, położonej przy ul. Orzeszkowej w Sępólnie Kraj.
 
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15)  
 
                                                                   Z up. Burmistrza 
                                                                   mgr Bartosz Łangowski
                                                                   Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                   Rozwoju gospodarczrgo, Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (7 października 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (7 października 2008, 08:37:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242