Budowa instalacji sanitarnej

Irg. 7331/80/08                                                           Sępólno Kraj., 2008-07-28
 
                                                       Obwieszczenie
                                               o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )
 
                                                      zawiadamia się
 
że w dniu  28 lipca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 22 lipca 2008r Gminy Sośno ul. Nowa 1, 89-412 Sośno, w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji sanitarnej w budynku komunalnym przy ul. Długiej 1 w Wąwelnie, na działce o nr ew. 100/3 położonej w miejscowości Sosno.
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

                                                                  Z up. Burmistrza
                                                                  mgr Bartosz Łangowski
                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                  Rozwoju Gospodarczego,
                                                                  Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 lipca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 lipca 2008, 10:19:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1380