Obwieszczeni o wszczęciu postępowania - Budowa placu zabaw w Komierówku

Irg. 7331/103/07                                                               Sępólno Kraj., 2007-09-06


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  6 września 2007 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 5 września 2007r. Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą przy ul. Kościuszki 11, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie placu zabaw w miejscowości Komierówko” planowanej na działce o nr 95/12 położoną w obrębie Komierowo, gmina Sępólno Kraj.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7B w godz.  730-1530) 

                                                   z up. Burmistrza 
                                                   inż. Bożena Mikicka
                                                   Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
                                                   Ochrony Środowiska, Turytyski i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (6 września 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (6 września 2007, 09:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1718