Przebudowie drogi gminnej Nr 020415C relacji Wiśniewa – Kawle gm. Sępólno Krajeńskie


Sępólno Krajeńskie 16.12.2015 r.
Irg.6733.18.2015
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  16 grudnia 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 15 grudnia 2015 r. (wpł. 16.10.2015 r.) Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, polegającej na:
 
            Przebudowie drogi gminnej Nr 020415C relacji Wiśniewa – Kawle  gm. Sępólno Krajeńskie na działkach o numerach ewidencyjnych 176/1, 200/14 położonych w obrębie Kawle oraz działkach o numerach ewidencyjnych 86/1, 86/4, 91/1, 260/2, 87/2, 60/9, 47/1, 258/4,  położonych w obrębie Wiśniewa gmina Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie  7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                                   Marek Zieńko
                                                                               Zastępca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (16 grudnia 2015)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (16 grudnia 2015, 15:09:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571