obwieszczenie wodociąg Irg 7331/68/09

                                                  
                                                                   Obwieszczenie
                                                   Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
że w dniu  26 maja 2009 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 25 maja 2009r. Gminy Sępólno Kraj. ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej Lutowo-Wiśniewka, gmina Sępólno Kraj, na działkach o nr ew.: obręb Lutowo: 591, 590, 484, 639/1, 485, 498/1, 592, 482/2, 482/6, 561, 230, 565, 245/7, 248, 245/6, 231, 567/1, 232/12, 232/3, 232/6, 232/8, 234, 235, 623/3, 236/1, 566/2, obręb Wiśniewka: 46, 48/1, 51/11, 51/12.
 
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz.  9-15)  tal (052) 389 4240

                                                 Z up. Burmistrza
                                                 mgr Bartosz Łangowski
                                                 Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego,
                                                 Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (3 czerwca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (3 czerwca 2009, 11:52:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1042