zakończenie dec

Irg. 7331/25/08                                                                 Sępólno Kraj., 2008-05-26

Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

 zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego

pod nazwą: budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Olszewka, na nieruchomości o nr ew. 60, 41/1, 40/1, 39/1, 38/1, 37, 36/4, 57, 47/1, 46/1, 45/6, 44, 45/2, 12/3, 12/2, 30/8, 30/9, 14, 17/3,17/4, 17/1, położonych w miejscowości Olszewka gmina Sośno.

  W wiązku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Inwestycji, Gospodarczego , Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz  9-15) 


                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                           mgr Bartosz Łangowski
                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                           Rozwoju Gospodarczego,
                                                                           Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 maja 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 maja 2008, 12:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1450