Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 118/21 położonych w miejscowości Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie. Wszczęcie


Sępólno Krajeńskie 29.05.2018 r.
Irg.6733.9.2018
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  22 maja 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 21 maja 2018 r. (wpł. 22.05.2018 r.) ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło z siedzibą ul. Nowa 41, 89-100 Nakło nad Notecią w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Janik, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 118/21 położonych w miejscowości Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie. Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 118/60 położoną w obrębie geodezyjnym nr 0008 Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                        Marek Zieńko
                                                                   Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (29 maja 2018)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (29 maja 2018, 14:14:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409