Budowa ścieżki rowerowej Sępólno-Więcbork

Irg. 7331/119/08/09                                                           Sępólno Kraj., 2009-01-19
 
                                                    Obwieszczenie
                                            o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
                                                  zawiadamia się
 
że w dniu  19 stycznia 2009 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 5 grudnia 2008r (uzupełniony w dniu 15 stycznia 2009r.) Biura Projektów Budownictwa Komunalengo z siedzibą przy ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz występującego w imieniu Gminy Sępólno Kraj. ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą łączącą Gminę Sępólno Kraj.  z Gminą Więcbork oraz zagospodarowaniem nabrzeża Jeziora Więcborskiego”,  
na działkach o nr ew.: obręb nr 1 m.  Sępólno Kraj.: 168/14, 168/15, 537, 553, 538/4, 538/1, 538/11,1/4, 541/23, 237/1, 168/3, 538/3, 541/13, 352,1/2, 280, 599
obręb nr 3 m. Sępólno Kraj.: 2, 98/1, 98/3, 99/3, 100/3, 101/3, 367/3,186/4 186/5, 186/10, 27, 185, 366/3, 428, 450, 473, 498, 833, 835, 543, 189, 222/6, 724, 469, 98/4, 4, 365, 368, 369, 426, 548, 215, 217/2, 280, 205/2, 587, 599, 701, 205/1, 203, 253/1, 252/1, 252/2, 342/4, 341/1,
obręb nr 4 m. Sępólno Kraj.: 188/1, 190/1, 191/2, 191/7, 190/2, 189/2, 189/1, 220, 179/8, 177/2,
obręb Kawle:  127/4, 176/1, 129, 154/1, 161, 174, 183/2, 191/5, 191/13, 128/1, 158, 191/9, 41/1, 41/2
obręb Dziechowo: 193/6, 193/7, 193/8, 193/4, 193/5, 127/4
obręb Świdwie: 9/3, 9/4, 5/2, 2/11, 2/12, 5/1, 3, 5/4, 5/3, 2/10, 9/1, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4,
obręb Wiśniewka: 150,
obręb Wiśniewa: 267, 196, 8/4, 201, 212/2, 206/2
 
Gmina Więcbork
obręb Nowy Dwór: 23/2LP, 126/38, 126/46, 130/14, 201, 96/1, 78, 95, 203, 81/5, 81/8, 81/7, 81/4, 81/6, 86, 84, 93, 88, 91/1, 32, 79, 25/8, 25/10, 25/11, 54/9, 126/40, 139, 85, 94/4, 98/1, 57, 2, 27, 137, 204, 58, 100/3, 100/4, 82, 89/2, 15/1, 92, 81/2, 56, 104/1, 89/3, 94/3, 59, 13, 18, 52, 129/1, 131/1, 141, 83/1, 130/1,
obręb Witunia: 161/2, 52/4, 52/9, 52/10, 155/2, 162/1, 157/6, 164/4, 158/1, 158/5, 170/5, 170/6, 466/1, 467/1, 165/3, 480, 482/1, 465/1, 174/11, 174/28, 174/29, 476, 483/3, 174/14, 165/7, 165/8, 474, 477, 479, 478/1, 481, 174/15, 482/3, 478/2, 482/4, 485/1, 486, 96, 95/1, 94/2, 94/1, 80, 92, 91/8, 90/3, 90/2, 90/1, 5/1, 8, 24/1, 53, 63, 137, 461/1, 468, 3, 11, 14/1, 15/1, 55, 9, 54, 148/8, 190, 7/2, 15/2, 10/1, 4, 48/9, 12/1, 16/1, 57/4, 2/2, 51/3, 52/5, 48/4, 23/4, 64/, 75/5, 77/3, 76/2, 51/1, 48/7, 75/3, 67/2, 48/8, 49, 77/4, 22, 79/1, 78/4, 78/5, 156, 159/1, 159/2,158/4, 158/6, 52/2, 482/2, 174/12, 490/2, 487/2, 490/6, 490/5, 482/8, 482/9, 475/1, 78/2, 75/4, 75/11, 75/10, 75/9,
obręb nr 2 m. Więcbork: 100, 125, 139, 270, 138, 285, 189, 272/1, 54, 137, 176, 182, 185, 202, 237, 268/1, 191, 177, 269, 239, 179, 78, 90,
obręb nr 3 m. Więcbork: 122, 149, 136/6, 173, 135, 134,
obręb nr 4 m. Więcbork: 407/3, 407/4, 407/5, 226, 242, 248/4, 189, 198/1, 200, 407/6, 407/1, 184/1, 244, 201, 183
obręb Śmiłowo: 277.
 
  
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz.  9-15)  
 
                                                                        z up. Burmistrza
                                                                        mgr Bartosz Łangowski
                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                        Rozwoju Gospodarczego,
                                                                        Turystyki i Sportu

 
 
metryczka


Wytworzył: Malgorzata Barabach (19 stycznia 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (19 stycznia 2009, 08:56:58)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (5 marca 2009, 09:08:36)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1928