obwieszczenie - budowa oświetlenie ulicznego

Irg. 7331/73/08                                                                 Sępólno Kraj., 2008-07-07
 
                                                              Obwieszczenie
                                                    o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )
 
                                              zawiadamia się
 
że w dniu  7 lipca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 1 lipca 2008r Gminy Sośno, z siedzibą przy ul. Nowa 1 89-412 Sośno, w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ew.: 142, 282, 283, 284/1, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289, 292/5, 292/7, 293 położonych w miejscowości Sośno
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 
 
                                                                      z up. Burmistrza
                                                                     mgr Bartosz Łangowski
                                                                     Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                     Rozwoju Gospodarczego,
                                                                     Turystyki i  Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (7 lipca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (7 lipca 2008, 09:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1248