Zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego - wodociąg Świdwie - Zboże

Irg.7331/72/07                                                                    Sępólno Kraj., 2007-07-30

Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

 zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego

dla zadania polegającego na budowie przewodu wodociągowego od miejscowości Świdwie do miejscowości Zboże gmina Sępolno Krajeńskie na nieruchomościach o nr 222, 221, 241, 244, 220, 260, 242, 252, 250/4, 250/2, 250/3, 207, 209, 215, 213/1, 236/2, 236/3, 236/4, 243, 249/1, 204/10, 204/11, 227, 117/2, 225/1, 223, 219, 238, 249/2, 251/1, 251/2, 262, 261, 234, 300, 49 położonych w obrębie Zboże, oraz nr 293,295, 302, 303, 306, 307, 305, 308/2 i 212 położonych w obrębie Świdwie.

 

  W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7B w godz  9-15) 


       

                                                              Z up. Burmistrza
                                                              inż. Bożena Mikicka
                                                              Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
                                                              Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (30 lipca 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (30 lipca 2007, 15:18:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2060