Obwieszczenie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy kompleksie sportowym CSiR w Sępolnie Krajeńskim


 
Sępólno Krajeńskie 30.04.2014 r.
IRG.6733.10.2014
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  30 kwietnia 2014 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wpł. 30.04.2014 r.) Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy kompleksie sportowym CSiR w Sępolnie  Krajeńskim tj. budynku starej Pilawy oraz budynku administracyjno-socjalnego wraz z ich przebudową i zmianą konstrukcji dachu na budynku starej Pilawy                na działce 167/3 położonej w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.    
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (5 maja 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (5 maja 2014, 08:41:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1297