OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przewodu wodociągowego na działkach ewid. nr 34, 38/1, 38/2 39/4, 43, 217 obręb geodezyjny Piaseczno


Znak: IRG6733.22.2012
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam strony postępowania
 
 
że w dniu 28 stycznia 2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie przewodu wodociągowego na działkach ewid. nr 34, 38/1, 38/2, 39/4, 43, 217 obręb geodezyjny Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie.
 
 
na wniosek z dnia 28 listopada 2012 r. (wpł. 28.11.2012 r.):
Gminy Sępólno Krajeńskie
z siedzibą na ul. Kościuszki 11,
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
           
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (28 stycznia 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (28 stycznia 2013, 14:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1337