Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku żłobka na działce o numerze ewidencyjnym 2/4 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, położonej przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim.


 
Sępólno Krajeńskie 11.03.2015 r.
Irg.6733.5.2015
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  11 marca 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 11 marca 2015 r. (wpł. 11.03.2015 r.) Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku żłobka na działce o numerze ewidencyjnym 2/4 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, położonej przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (12 marca 2015)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (12 marca 2015, 08:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178